Kompetencje KAIZEN™

Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów współpracuje z Klientami w celu dostarczania niestandardowych rozwiązań. Podejście Kaizen Institute wykracza daleko poza teoretyczne nauczanie i raportowanie. Pomagamy Klientom udoskonalić ich Gemba, wdrażając wspólnie z nimi kulturę Ciągłego Doskonalenia w całej organizacji.

Posiadanie ponad 3000 Klientów z różnych środowisk pomogło nam zrozumieć, że każda branża ma swoje wyzwania i specyficzne cechy. Rozumiemy, że obecne niestabilne środowisko gospodarcze stanowi wyzwanie dla organizacji. Utrzymanie procesów i wyników już nie wystarcza. Kaizen Institute jest zaangażowany w pomoc firmom w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami rynkowymi. W tym celu opracowaliśmy metodologię KAIZEN™, serię narzędzi Ciągłego Doskonalenia zaprojektowanych w celu poprawy wszystkich rodzajów organizacji

Każda branża napotyka inne przeszkody

Kaizen Institute współpracuje bezpośrednio z zespołami Klientów, stosując podejście „Hands On” i „Teaching by Doing”.

Kaizen Institute współpracuje bezpośrednio z zespołami Klientów, stosując podejście „Hands On” i „Teaching by Doing”.

Wyniki osiągnięte przez naszych Klientów

Dowiedz się, jak wdrożyć je w swojej organizacji

Głos naszych Klientów

„Oceniając nasze działania KAIZEN™ z perspektywy czasu, widzimy, że kluczowym czynnikiem sukcesu jest rzeczywiste zaangażowanie pracowników i rola liderów. Od najwyższego szczebla do poziomu operacyjnego. Bez nich, nawet jeśli samo wdrożenie zakończyło się sukcesem, trudno jest utrzymać osiągnięte wyniki w dłuższej perspektywie czasowej.”

Wojciech Smardz, Kierownik Ciągłego Doskonalenia i Dyrektor Programu Krok po Kroku, PKP Energetyka