Eventy KAIZEN™

Praktycy dla Praktyków.

Europejski Kongres KAIZEN™

Europejski Kongres KAIZEN™ to cykliczne wydarzenie organizowane od 2004 roku, które na trwałe wpisało się w kalendarze wszystkich zainteresowanych doskonaleniem procesów zarządzania zgodnie z filozofią i narzędziami KAIZEN™. Każda edycja Kongresu to bogate merytorycznie spotkania promujące ideę efektywnego i konsekwentnego doskonalenia organizacji. Prezentujemy liczne case study z rozwiązaniami wdrożonymi w polskich i międzynarodowych firmach.

KAIZEN™ Award

KAIZEN™ Award to program realizowany w kilkunastu krajach na świecie, który dostarcza ogólne ramy do oceny poziomu doskonałości realizowanych praktyk kaizen w systemie Ciągłego Doskonalenia. Udział w programie pomaga ocenić, w których miejscach w organizacji ulepszenia lub innowacje są najbardziej potrzebne, tak by w efekcie uzyskać oczekiwane rezultaty. Celem KAIZEN™ Award jest nagrodzenie najlepszej organizacji, niezależnie od jej wielkości i reprezentowanego sektora, za jej wybitne i skuteczne wdrażanie zasad i praktyk KAIZEN™.