Factory with people working on machines

Success Story

A Lean módszertan alkalmazása gyorsan növekvő építőipari vállalatnál

twitter
linkedin
facebook

A cégről 

Magyar tulajdonú, műanyag nyílászárókat gyártó családi vállalkozás, ahol közel 100 munkavállalót foglalkoztatnak. 30 éves múltra tekinthet vissza, mely során komoly fejlődésen ment keresztül, a válságok közepette is sikerült piacot, kapacitást és kapcsolatokat kiépítenie és ma már Magyarországon kívül Szlovákiában is viszonteladói hálózattal rendelkezik.  

A cég vezetői az utóbbi években hozták meg azt a stratégiai döntést, hogy külső tanácsadói segítséggel szeretnének elindulni a folyamatos fejlesztés cégkultúrájának kialakításában. Céljuk az volt, hogy még kiemelkedőbb üzleti eredményeket érjenek el. Ezen az úton Lean / KAIZENTM eszközöket kívántak alkalmazni.  

A kihívás 

A közös munka kezdetén a cég egy közepes méretű vállalat volt, ami hirtelen indult növekedésnek. A folyamataik nem tudták lekövetni ezt a gyors változást. A vezetőség érezte, hogy fejlesztésekre van szükség, de nem tudták, hogyan kezdjenek neki a munkának.  

Az első találkozáskor még nem voltak mérőszámaik, nem volt kialakult rendszer a folyamataikra, sok szervezetlenség fordult elő a működésükben. Ennek következtében a saját fejlesztéseiket nem tudták egzaktul mérni. A régi módszerek és folyamatok még megnövekedett létszámmal sem tudták a megemelkedett rendelési volumeneket határidőre és a vevők által elvárt minőségben teljesíteni.   

Megközelítés 

Először elkészítettük az anyag- és információáramlás jelen állapotú értékáramát. Meghatároztuk a veszteségeket és a fejlesztési potenciálokat, majd megterveztük a jövő állapotot. Támogattuk a vállalatot abban, hogy saját mérőszámokat határozzon meg, kijelölje a vállalati célokat, majd lebontsa ezeket folyamatcélokra a különböző területek számára.  

Csapattáblákat alakítottunk ki, ahol nyomon követhetővé vált a teljesítmény, a problémák és a fejlesztések eredménye. Mérőszám alapú problémamegoldó rendszert dolgoztunk ki és a termelésirányítási rendszer kialakításával párhuzamosan elkezdődött a csapatvezetők fejlesztése, valamint a vezetői standard munka kialakítása. 

Minőségirányítási rendszert vezettünk be, melyben fontos szerepet kapott a vevői reklamációkkal kapcsolatos napi megbeszélés, az ezzel kapcsolatos mérőszámok meghatározása és nyomonkövetése, valamint a vevői reklamációkat kezelő és a belső minőségellenőrző rendszerek kialakítása. 

A Gemba Kanri rendszer első két szintjét napi gyakorlattá tettük. Bevezettük a termelés tervezési megbeszéléseket, valamint foglalkoztunk a termelési terv optimalizálásával. Innentől kezdve a Hoshin tervezést a cég minden év végén elkészítette a következő üzleti évre. 

Sor került a karbantartási rendszer és karbantartási feladatlista kialakítására is. 

Map critical processes and assess maturity in applying the Lean philosophy in the organization.

Az eredmény 

A mérőszámok kialakításával jól nyomonkövethetővé váltak az egyéni és vállalati teljesítmények, illetve a fejlesztések által elért eredmények. Több, mint 100 KAIZENTM eseményt – rövid, konkrét célokat megfogalmazó, csapatban történt fejlesztést – valósítottunk meg. A csapattáblák, a Hoshin tervezés és a Gemba Kanri segítségével a Lean működés a vállalat napi működésének szerves részévé vált. A minőséggel kapcsolatban kialakított rendszer és folyamatok nagy előrelépést jelentettek a vállalatnak, csakúgy, mint a termelés tervezéssel, valamint a karbantartással kapcsolatban bevezetett rendszerek. 

A közös munka kezdetén nem voltak mérőszámaik, a mérőszámok meghatározása után a hatékonyságuk 79%-os volt, mely a következő évben 99%-os lett, majd 120%-ot ért el a rákövetkező évben. 

Összefoglalás 

A kezdetben abszolút hagyományos módon működő vállalat, mely a hirtelen növekedés miatt megakadt a fejlesztő munkában, 3 év alatt a KAIZENTM transzformációt megvalósítva minden területen hatalmas fejlődésen ment keresztül. A felsővezetők elköteleződése, a munkatársak aktív részvétele és Leanes munkája volt az, ami a tanácsadás segítségével ilyen sikeres Lean transzformációt eredményezett. 

Get the latest news about Kaizen Institute